تبلیغات
روستای دهشیر - یزد - خطرات گاز گرفتگی

آشنایی با روستای دهشیر واقع در 90 کیلومتری غرب مرکز استان یزد به سمت استان فارس

خطرات گاز گرفتگی
ن : م. د ت : یکشنبه 15 بهمن 1391 ز : 02:28 ق.ظ
با برخی از خطرات گازگرفتگی اشنا شویم ..


تا کنون بسیاری از شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و همواره بر تعداد این شهرها افزوده می شود.امّا متاسفانه هر از چند گاهی شاهد اخبار متأثرکننده ای مبنی بر گاز گرفتگی و یا خفگی بر اثر استنشاق گازهای سمّی هستیم ، حوادثی که با اقداماتی آسان و بدون هزینه قابل پیشگیری می باشند .

باید توجّه داشته باشیم که با افزایش آگاهی در این زمینه و با بکار گیری اقداماتی چند ، براحتی می توانیم این خطر بالقوه را از خود و افراد خانواده خود ، دور کنیم .به همین دلیل و با امید آشنایی بیشتر  خوانندگان محترم با علت و عوامل گاز گرفتگی و ایجاد خفگی ناشی از آن ،همچنین ارایه راه کارهایی جهت به حداقل رساندن این حوادث ناگوار ، این مقالــــــــه تقدیم می گردد.

اکسیژن  عنصرحیاتی است که زندگی موجودات زنده صد در صد به آن وابسته است . (O2)هوای پیرامون ما دارای 21  درصد اکسیژن و 78  درصد نیتروژن است ، سایر گازها فقط یک درصد باقیمانده هوا را تشکیل می دهند .                                                                     

فشار اکسیژن درهوای خشک برابر با 160 میلی متر جیوه (حدود 21 درصد حجمی هوا ) و فشار )در این هوا برابر با 0.3 میلی متر جیوه ( یعنی حدود 0.04  درصدCO2گاز دی اکسید کربن ( حجمی هوا )می باشد.                                                                                             

هرفرد با لغی در دقیقه بطور متوسط 12 تا 15 بار تنفس می کند و در هر بار تنفس نیم لیتر هوا را  وارد ریه های خود می نماید ، یعنی بطور متوسط حدود 6 تا 8 لیتر هوا در دقیقه وارد بدن  می شود ، که از این حجم هوا حدود 250 میلی لیتر ا کسیژن در دقیقه جذب خون می شود ، و در هر دقیقه بطور متوسط حدود 200 میلی لیتر گاز دی اکسید کربن از بدن به محیط پس داده میشود.

با یک حساب ساده مشخص می شود که برای تنفس یک فرد بالغ در طول مدت یک شب تا صبح  (تقریباً حدود 12 ساعت ) به پنج متر مکعب هوای تازه نیاز می باشد.   60*12 = 720دقیقه از شب تا صبح  720 * 7 = 5040 لیتر هوا مورد نیاز در این مدت (حدود 5 متر مکعب )

در فصل های گرم  که از وسایل گرمازا خصوصاً بخاری استفاده نمی شود ،هوای موجود در یک اتاق سه در چهار با ارتفاع سه متر ، برای تنفس  راحت بیش از هفت نفر ( فقط از نظر درصد گازهای تنفسی ) کافی می باشد .  اما با شروع فصل سرما و روشن نمودن وسایل گرمازا ، خصوصاَ بخاری های گاز سوز ، معادلات فوق به گونه ای دیگر تغییر می یابند . با توجه به این که هر بخاری گاز سوز می تواند حد اقل به اندازه حدود  ده نفر اکسیژن مصرف کند ، از فشار گاز اکسیژن در این شرایط ، به سرعت کاسته می شود .

کاهش فشار گاز اکسیژن بر حسب میلیمتر جیوه  با سپری شدن زمان در یک اتاق سه در چهارکه دو نفر در آن تنفس میکنند و یک بخاری گاز سوز روشن باشد بایددر نظر داشت که قدرت حل شدگی گاز دی اکسید کربن در خون حدود بیست برابر بیشتر از قدرت حل شدگی اکسیژن است.                                                           

از طرف دیگر هر گاه فشار گاز اکسیژن که درحالت عادی برابر با 160 میلی متر جیوه (حدود 21 در صد حجمی هوا ) است به حدود 60 میلی متر جیوه (حدود 7  درصد حجمی هوا )کاهش یابد ، تغییرات شدید و خطر آفرین در تنفس ایجاد می شود .

  وهرگاه فشار گاز دی اکسید کربن که در حالت عادی برابر با 0.3 میلی متر جیوه ( برابربا 0.04 درصد حجمی هوا)است به بالاتر از 50 میلی متر جیوه (حدود 7 درصد حجمی هوا )افزایش یابد تغییرات بسیار شدید و افزایش فشار گاز دی اکسید کربن  بر حسب میلیمتر جیوه  با سپری شدن زمان در یک اتاق سه  در چهار که هفت نفر فرد بالغ در آن تنفس می کنند ولی بدون روشن بودن هر گونه وسایل گرمازای گاز سوز بنا بر آنچه گفته شد : اگربه هر دلیلی فشار گاز دی اکسید کربن در هوای محیط افزایش یابد و یا از فشار گاز اکسیژن کاسته گردد ، مشکلات جدی تنفسی ،خفگی و مــــــــرگ ، می تواند اتفاق بیافتد .

افزایش و تجمع  گاز دی اکسید کربن در بدن که اصطلاحاً به آن هیپرکاپنی گفته می شود ،می تواند باعث ضعف عمومی سیستم عصبی مرکزی از جمله مرکز کنترل تنفس شده ، سردرد ، اغتشاش شعور(کانفیوژن ) ، کٌما و حتی مـــــــرگ را به دنبال داشته باشد.

باید دانست  خفگی و گاز گرفتگی همیشه  ناشی از افزایش گاز دی اکسید کربن و یا کاهش گاز اکسیژن درهوای محیط نیست ،بلکه گاهی اوقات خفگی و گاز گرفتگی ناشی از استنشاق گازهای سمّی می باشد. یکی از خطرناک ترین این گازها که می تواند سبب مسمومیت تنفسی و مرگ گردد ، گاز مونواکسید کربن می باشد.

اگر چه امروزه با بکارگیری گازطبیعی که فاقد مونواکسید کربن است ،از شیوع خفگی و مسمومیّت تنفسی با این  گاز کاسته شده است ،امّا بایستی درنظر داشت حدود ۰۶/۰ حجم گازهای خارج شده از اگزوز ماشینهای بنزینی را گاز مونواکسید کربن تشکیل می دهد .

مونواکسید کربن گازی سمّی ،بی رنگ و بی بو می باشد که از سوختن ناقص کربن حاصل می گردد . چنانچه می دانید سلول های بدن برای تداوم حیات و انجام سوخت و ساز به اکسیژن نیاز دارند و کار انتقال اکسیژن به سلول های بدن توسط هموگلوبین خون انجام می شود . علّت سمّی بودن گاز مونواکسید کربن این است که میل ترکیبی هموگلوبین با آن حدود 2۵0 برابر بیشتر از میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن است .

وقتی گاز مونواکسید کربن با هموگلوبین ترکیب شود تشکیل مونوکسی کربوهموگلوبین  می دهد و بدین ترتیب قدرت انتقال اکسیژن از هموگلوبین گرفته می شود .

زمانی که فشار گاز مونو اکسید کربن در هوا به حدود ۴/۰ میلی متر جیوه برسد ساختن مونوکسی کربو هموگلوبین به طور فزاینده ای شروع می شود ، (یعنی حدود بیست لیتر گاز مونواکسید کربن  در یک اتاق سه در چهار با ارتفاع سه متر کافی است تا ساختن مونوکسی کربو هموگلوبین شروع شود.)

فشار گاز مونواکسید کربن درهوا و مدّت زمانی را که فرد در تماس با آن می باشد ، تعیین کننده بروزعلایم و شدّت مسمومیّت تنفسی خواهد بود .

بایستی در نظر داشت که مسمومیّت با گاز مونواکسید کربن ، بدون تغییر در تعداد تنفّس اتفاق افتاده وبا علایم تهوع و سر درد همراه می باشد .

در مسمومیّت با این گاز رنگ قرمز روشن گیلاسی که مربوط به مونوکسی کربو هموگلوبین است ،درپوست و مخاط و زیرناخن فرد مصدوم دیده می شود .

هرگاه حدود 70 تا80 درصد هموگلوبین بدن با مونواکسید کربن ترکیب شود ، ‹‹ مــــــرگ ››  اتفاق می افتد.

نکته قابل توجّه این است که تماس مزمن و طولانی مدّت با گاز مونواکسید کربن حتی در مقادیر و دوزهای کمتر از دوز کشنده نیز می تواند سبب آسیب دیدگی مغز و بروز تغییرات ذهنی و گاهی نیز ایجاد حالتی شبیه به پارکینسون شود.

اگر چنانچه کسی با گاز مونواکسید کربن دچار مسمومیّت شده باشد ،بایستی سریعاً او را از محیط آلوده به این گاز ،خارج نموده و در تماس با هوای آزاد گذاشت ، در مسمومیّت های شدید لازم است به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود و درصورت امکان تنفس با اکسیژن بر تنفس با هوای آزاد ،ارجعیّت دارد .

 پیشگیری از گاز گرفتگی

با توجّه به مباحثی که مطرح شد ، به منظور جلوگیری از گاز گرفتگی و به حد اقل رساندن احتمال این خطر ، پیشنهاد می شود :

1_ اتومبیل خود را به گونه ای در پارگینگ قرار دهید که خروجی اگزوز آن رو به بیرون پارکینگ باشدو زمانی که می خواهید آن را روشن نمایید ،ابتدا درب پارکینگ را به طور کامل باز کنید .

از روشن کردن اتومبیل در فضای محدود و سر بسته که تهویه مناسبی ندارد ، خودداری کنید .

به یاد داشته با شید روشن گذاشتن اتومبیل فقط درپارکینگی مجاز است که محصور نبوده و از هر طرف با هوای آزاد درارتباط باشد . بنابراین اگرمی خواهید در هنگام روشن گذاشتن اتومبیل به پاره ای از کارهای آن (از جمله : سنجش و کنترل  روغن ترمز ، بررسی وضعیّت لاستیک ها ، انجام برخی تعمیرات جزیی ، شستن و خشک کردن اتومبیل ، جارو زدن آن و ....) رسیدگی کنید ، ابتدا باید اتومبیل را ا ز پارکینگ خارج نمایید .

2 _ اگر برای گرم نمودن منزل از شوفاژ استفاده می کنید ، دقّت داشته باشید که موتورخانه از تهویه مناسبی برخوردار بوده و هوای موتورخانه از هیچ طریقی در ارتباط با هوای محل سکونت شما نباشد .

به خاطر داشته باشید که خوابیدن در اتاقی که هوای آن به طریقی  در ارتباط باهوای موتورخانه است ،بسیار خطرآفرین بوده و می تواند مرگ آور باشد.

3 _ اگراز بخاری های گاز سوز برای گرم نمودن منزل خود استفاده می کنید ، در نظر داشته باشید :

اولاً بخاری هایی که مورد استفاده قرار می دهید کاملاً استاندارد باشد ،شعله یک بخاری استاندارد در حالت کم ،متوسط و زیاد کاملاً آبی می سوزد ، همچنین یک بخاری استاندارد بایستی دارای ترموکوبل سالمی نیز باشد . زمانی که به هر دلیل گاز قطع شود و بخاری خاموش گردد ، ترموکوبل سرد شده و مسیر عبور گاز را به طور کامل مسدود می نماید . زمانی که ترموکوبل سالم باشد در روشن نمودن بخاری حتماً حدود بیست تا سی ثانیه بایستی فشار دست روی شیر بخاری باقی بماند تا بتوان شعله اصلی را روشن نموده و با بر داشتن فشار دست از روی شیر ، بخاری خاموش نگردد.

دوماً هرگز از بخاری های گازسوز بدون دودکش در منزل استفاده ننمایید ، در واقع این بخاری ها برای فضاهای عمومی که تردد زیاد داشته و جریان آزاد هوا همیشه برقرار باشد ، طراحی شده اند ، نه برای فضای محدود و سر بسته منزل .

سوماً بر روی دودکش بخاری درپشت بام منزل از کلاهک های استاندارد استفاده نمایید ، کلاهک باید به گونه ای باشد که درهنگام وزش باد ، گاز های خروجی از دودکش را به درون دودکش و از آنجا به درون بخاری بازگشت ندهد.

چهارماْ برای اتصال بخاری به دودکش از لوله ها و زانوهایی که از ورق گالوانیزه ساخته شده باشد ، استفاده نمایید . اتصال زانو ها و لوله ها به همدیگر و به بخاری و دودکش بایستی کامل و بدون درز باشد . استفاده از لوله های آلومینیومی فنری ( خرطومی ) به هیچ عنوان توصیه نمی شود ، چراکه این لوله ها در حرارت بالا خاصیّت خود را از دست داده و به راحتی سوراخ می شوند ، در ضمن اتصال این لوله های فنری به بخاری و دودکش ، اتصال ضعیف و غیر قابل اعتمادی می باشد .

پنجماًهمیشه سعی نمایید با شروع فصل سرما ، که می خواهید از بخاری های گاز سوز استفاده نمایید ، شیشه بالای درب اتاق ها راخارج نمایید تا ارتباط هوایی بین تمام اتاق های منزل وهال و آشپزخانه ، از این طریق فراهم شود.

 ششماْ از همه مهم تر اینکه سعی کنید دراتاقی که یک بخاری گازسوز روشن است ، حتماً یکی از پنجره ها ی اتاق را به اندازه یک سانتی متر باز بگذارید . این کار اجازه می دهد گازهایی که از لحاظ تنفسی برای شما مضر هستند از اتاق خارج شده و اکسیژن لازم برای سوختن مناسب بخاری و تنفس سالم تر شما ، از طریق هوای آزاد فراهم شود . این کار تقریباً شما را از گاز گرفتگی ایمن نموده و از آسیب رسیدن مزمن و دراز مدّت به سیستم مغز و اعصاب نیز جلوگیری می کند .

نکات و توصیه های فوق را به دقت به کار برید تا ضمن برخورداری از نعمت گاز شهری ، هرگز شاهد گاز گـرفتگی و خـفگی عزیزانمان نباشیم ..:: نظرات ::.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://dehshiri.mihanblog.com
This Themplate  By Theme-Designer.Com