تبلیغات
روستای دهشیر - یزد - 20 تخلف رانندگی نابخشودنی

آشنایی با روستای دهشیر واقع در 90 کیلومتری غرب مرکز استان یزد به سمت استان فارس

20 تخلف رانندگی نابخشودنی
ن : م. د ت : پنجشنبه 9 آذر 1391 ز : 03:20 ب.ظ
آیا جریمه های بالای رانندگی جلوی تخلفات رانندگان را می گیرند یا خیر ؟
 20 تخلف خطرساز نابخشودنی!
    امین حسین رحیمی، مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اطمینان می دهد كه قدرت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع تخلف در قانون جدید تخلفات رانندگی به صورت جدی لحاظ شده است. لذا با اجرای این قانون، شاهد تخلفات و تصادفات كمتر و در نتیجه كاهش آسیب های جسمی ناشی از آن در جامعه خواهیم بود.
    مهم ترین بخش قانون جدید جرایم رانندگی معطوف به نمره منفی رانندگان متخلف است. رحیمی توضیح می دهد:« هرگونه حركات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حركات آكروباتیك و یا حركت موتوسیكلت برروی یك چرخ 8نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 10نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50كیلومتر در ساعت 10نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 15نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    تجاوز به چپ از محور راه 5نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 9نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 5نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عدم رعایت حق تقدم عبور 4نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 6نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.»
    وی به چند مورد دیگر از تخلفات منجر به نمره منفی اشاره كرده و می گوید:«دور زدن در محل ممنوع3 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 5نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60كیلومتر 3نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 5نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    نقص فنی موثر یا نقص در سیستم روشنایی در شب 3نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 6نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه 5نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 10نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 5نمره منفی برای وسایل شخصی و 10نمره منفی برای وسایل عمومی دارد.
    حركت به طور مارپیچ 3نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 5نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.»
    وی ادامه می دهد: «حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها 5نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    رانندگی درحالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا مواد افیونی 10نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30تا 50كیلومتر در ساعت 4نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 6نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عبور از محل ممنوع 4نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 6نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عدم رعایت مقررات ایمنی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناك 8نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 8نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، شخصی نداریم فقط 7نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی درنظر گرفته شده است.
    عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینك، سمعك و یا تجهیزات خاص 3نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.
    عدم رعایت مقررات حمل بار 5نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 8نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.»
    نرخ جرایم چطور محاسبه خواهد شد؟
    رحیمی به 20مورد از تخلفات منجر به نمره منفی اشاره می كند. این موارد عمدتاً همان مواردی هستند كه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی قانون محسوب می شوند. تاكنون 170مورد تخلف راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است. وقتی صحبت از قانون جدید جرایم رانندگی به میان می آید، منظور این نیست كه آیین نامه 40ساله راهنمایی و رانندگی تغییر پیدا كرده باشد، بلكه منظور این است كه دولت جدولی از نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی ارائه داده است.
    مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان می كند: «اگر راننده ای مرتكب هر یك از این 20مورد تخلف دارای نمره منفی شود، چنانچه متخلف دارای 30نمره منفی باشد، گواهینامه اش به مدت 3ماه ضبط خواهد شد و بعد از 3ماه با پرداخت 40هزار تومان جریمه، گواهینامه را می گیرد. اگر دوباره 25نمره منفی كسب كند، 6ماه دیگر گواهینامه ضبط می شود و باید 60هزار تومان بپردازد و در مرحله سوم اگر 20نمره منفی دیگر بگیرد، گواهینامه اش ابطال خواهد شد. البته بعد از یك سال با پرداخت 100هزار تومان و طی دوره آموزشی جدید می تواند جهت گرفتن گواهینامه جدید اقدام كند كه چون شرایط سخت است بعید می دانم چنین افرادی بار دیگر موفق به اخذ گواهینامه شوند.»
    وی تاكید دارد كه همه این سختگیری به جهت حفظ جان شهروندان و قلع و قمع كردن رانندگان خطرساز صورت می گیرد كه البته به گمان وی خطرسازان تعدادشان نیز اندك است.
    وی ادامه می دهد: «با اعمال این قانون اختیار توقیف و قفل زدن وسایل نقلیه توسط پلیس تنها به موارد خاص و چند تخلف باهم محدود می شود. این گونه برای هر تخلف كوچكی ماشین توقیف نخواهد شد و نارضایتی مردم كاهش می یابد. برای مثال اگر راننده ای به طور همزمان مرتكب دو تخلف از مجموع تخلفات بندهای 1 و 2 و 3و 4و 5و 10 بشود كه بسیار خطرساز و از جمله بیست مورد تخلفات دارای نمره منفی هستند، پلیس می تواند برای 72 ساعت خودروی این راننده متخلف را توقیف كند. به تعبیر بهتر در این قانون آورده شده پلیس حق توقیف وسایل نقلیه را جز مواردی كه به صراحت در قانون قید شده ندارد.»
    رحیمی درباره میزان جرایم رانندگی هم می گوید: «اگر كسی مرتكب تخلف یك تا بیست تخلف ذكر شده شود از 10هزار تومان تا 100هزار تومان جریمه می شود، اما این كه چه میزان برای كدام تخلف درنظر گرفته شود دولت در آیین نامه ای تنظیم كرده است. درمورد بند 7 كه رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی است جریمه 200هزار تومانی و ضبط گواهینامه به مدت 6ماه درنظر گرفته شده است. ضمن این كه این متخلفان به دلیل اعتیاد نیز به مراجع قضایی سپرده می شوند. این سخت گیری به این دلیل است كه راننده بی اختیار همچون بمب برای جامعه خطرناك است. برای بقیه تخلفات كه 170 مورد پیش بینی شده، دولت جدول نرخ آنها را بین 3هزار تومان تا 50هزار تومان تنظیم كرده است.»
   
    قانون و آموزش، دو بازوی قوی سلامت در رانندگی
    فقط لحظه التماس به مامور قانون را پیش چشمتان نیاورید، به ندامت پشت میله های زندان به خاطر قتلی از سر غفلت بیندیشید. باید این واقعیت ملكه ذهنتان شود كه قانون مقابل شما نیست، بلكه همچون محافظی شانه به شانه تان قدم می زند تا سلامت شما و سرنوشت خانواده تان را حفاظت كند.
    ماموران راهنمایی و رانندگی نیز اغلب در لباس سربازی فرزندان ملت هستند كه روزانه در گرما و سرما 8ساعت پیاپی به شما خدمات می دهند.
    این جمله معروف را هر بار كه از قانون عصبانی شدید به یاد آورید: «دیر رسیدن، بهتر از هرگز نرسیدن است.»
    مسئولین نیز در گیر و دار وضع قوانین جدید تخلفات رانندگی باید از فرهنگ سازی غافل نمانند و این فرهنگ سازی هرچه از سنین پایین تر آغاز شود، بیشتر ملكه ذهن آحاد جامعه خواهد شد.


.:: نظرات ::.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
foot problems دوشنبه 27 شهریور 1396 02:03 ق.ظ
I always spent my half an hour to read this website's articles
daily along with a cup of coffee.
Foot Problems شنبه 14 مرداد 1396 10:13 ق.ظ
Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I am going to return once again since I book marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide
others.
What is the Ilizarov method? شنبه 7 مرداد 1396 09:28 ق.ظ
Keep on writing, great job!
BHW پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:37 ب.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results. If you know of
any please share. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://dehshiri.mihanblog.com
This Themplate  By Theme-Designer.Com